"Vårt syfte är att underlätta vardagen för er som hjälper människor bli friska och vårt mål är att du som kund kan arbeta effektivt och känna dig trygg med att du har det du behöver för att diagnosticera och behandla dina patienter. Vi finns här för dig!"

Teamet på SMP+Cardio


Sjukvårdens personal är hjältar. 

Vi som företag står bakom att statliga medel ska omprioriteras för att ge vårdpersonal högre lön och bättre arbetsförhållanden.
Under Coronakrisen visar det sig extra mycket hur viktiga alla i vården är och vi är glada att vi en dag i mars genom Fogarolli kunde bidra med lite kaffeglädje till personalen på Lunds Universitetssjukhus som gör ett fantastiskt jobb! 

Nyheter

Nu kan vi erbjuda sterila k-trådar från OrthoSolutions Ltd. 
Smidigt enstycksförpackade i förpackning om 10 st. Kontakta oss för sortimentslista och priser. 


Populära produkter hos oss

Kristallslang

Förlängningsslang som kan användas vid provtagning av t ex thyroidea, aspirationer och till infusionspumpar. 

Colibriconnector

Kopplingsstycke med luer-lock för Uri-bag eller nefrostomidränage. 

Magsköljningsset

Ett slutet system för ventrikelsköljning. 
Komplett set med 32F magsond med atraumatisk spets, röntgenindikering samt stora dränagehål. 

ASPIRE mekanisk trombektomipump 

För full kontroll över trombektomitrycket!  

Flexibelt komplement till konventionella elektromagnetiska system som kan leverera mer kraft men är komplexa och har mindre känslighet och kontroll. 
FDA-godkänd för aspiration av vätskor och för att anslutas till trombektomikateter för avlägsnande av färsk mjuk emboli och trombi från perifer- och koronarkärl.