Pincetter
Förbandspincett, Adson - Ewald

Räfflad
2-400-12      12 cm

Vävnadspincett Adson - Brown

Sidogrepp
2-404-12     12 cm

Förbandspincett Mc Indoe

Räfflad
2-410     15,5 cm

Vävnadspincett Gillies, gracil

Räfflad, 1 x 2 klor
2-412-1     15 cm


Vävnadspincett Waugh

X-räfflad, 1 x 2 klor
2-436-15     15 cm
2-436-20     20 cm
2-436-25     25 cm

Isolerad, 1 x 2 klor
2-436-15-P     15 cm
2-436-20-P     20 cm
2-436-25-P     25 cm

X-räfflad, utan klor
2-438-15     15 cm
2-438-20     20 cm
2-438-25     25 cm

Förbandspincett Thumb

Fyrkantiga spetsar
2-416-11     11 cm
2-416-13     13 cm
2-416-15     15 cm
2-416-17     17 cm
2-416-20     20 cm
2-416-25     25 cm
2-416-30     30 cm

Vävnadspincett

1 x 2 klor
2-420-11     11 cm
2-420-13     13 cm
2-420-15     15 cm
2-420-17      17 cm
2-420-20     20 cm
2-420-25     25 cm

Vävnadspincett

3 x 4 klor
2-424-13     13 cm
2-424-15     15 cm
2-424-17     17 cm
2-424-20     20 cm
2-424-25     25 cm


Förbandspincett Crafoord

Rundade spetsar
2-426-20     20 cm

Pincett, rysk modell

2-440-15     15 cm
2-440-20     20 cm

Pincett Lucae

Bajonettformad
2-456-14     14 cm
2-456-16      16 cm
2-456-20      20 cm

Vävnadspincett Adson - Ewald

X-räfflad, 1 x 2 klor
2-402-12     12 cm