Klämmare/tänger
En liten rubrik.
Vävnadsklämmare Allis  

Trubb
7-1000-5      4 x 5 klor      16 cm
7-1001-6      5 x 6 klor      16 cm
7-1002-21    4 x 5 klor      21 cm
7-1003-21    5 x 6 klor      21 cm
7-1005-20    Atraumatisk 20 cm

Dukklämmare Peer
7-1012-15     15 cm
Peritoneumklämmare Mikulicz

Böjd 1 x 2 klor
7-1015-18     18 cm

Gallblåseklämmare Wikström

Vinklad
7-1020-18     18 cm
7-1020-21     21 cm
7-1020-24     24 cm


Vulcellumklämmare Jacobs

2 x 2 klor
7-1025-22     22 cm

Vävnadsklämmare Babcock

Rak
7-1037-16     16 cm
7-1037-20     20 cm

Dukklämmare Gross-Mayer

Rak
7-1431     26 cm

Goitreklämmare Lahey

Rak
7-1466-16     16 cm
7-1466-20     20 cm


Instrumentklips
7-1014-7     7 cm
Vävnadsklämmare Allis
Extra lång låsning
7-1007-20     20 cm
Dukklämmare Backhaus

7-1010-9     9 cm
7-1010-10   10 cm
7-1010-13   13 cm
7-1010-15   15 cm

Peritoneumklämmare Mikulicz

Sidoböjd 1 x 2 klor
7-1017-18     18 cm


Tenaculumklämmare Schroeder

1 x 1 klo
7-1023-24     24 cm
7-1023-26     26 cm

Svabbklämmare Foerster

7-1030-24   Rak, slät, liten       24 cm
7-1031-24   Rak, slät, stor       24 cm
7-1032-24   Rak, räfflad, liten   24 cm
7-1033-24   Böjd, räfflad, liten   24 cm
7-1034-18   Rak, räfflad, stor   18 cm
7-1034-24   Rak, räfflad, stor   24 cm
7-1035-18   Böjd, räfflad, stor   18 cm

Intestinalklämmare Duval

Rak
7-1400-18     18 cm
7-1400-20     20 cm

Peritonealklämmare Faure

Böjd 1 x 2 klor
7-1465-20     20 cm


Ovarieklämmare Collin

Rak
7-1467-16     16 cm
7-1467-20     20 cm
7-1467-23     23 cm