Tum-E-Vac® slutet magsköljningsset

för akutbehov av ventrikelsköljning

Komplett latexfritt set med 32 F magsond med atraumatisk spets, röntgenindikering samt stora dränagehål. Latexfri. Främjar snabb, effektiv sköljning av maginnehåll. Stängt system för att skydda sjukvårdspersonal från potentiell exponering för maginnehåll.