"Kristallslangen"

Förlängningsslang som kan användas vid provtagning för t ex thyroidea, aspirationer och till infusionspumpar.