N-pad elastiskt och flexibelt näsförband med integrerad specialtamponad

​​
Premofix® Brachialis T – transparent tryckbandage med integrerad kompress för vård av punktionshål i arm
 
Premofix® Sunmed Butterfly Pad
Transparent tryckbandage för punkterade
femoralisartärer. 29 x 29 cm
 
Premofix® Sunmed Radiseal S
Transparent tryckbandage för punkterade
radialisartärer. Längd 23,5 eller 29 cm
 
Kompressionssystem för eftervård vid pacemaker/ICD-implantation

Premofix - kompressionssystem för eftervård vid pacemaker/ICD-implantation

Premofix® PM/ICD - ett innovativt kompressionssystem för eftervård av
pacemaker/ICD-implantation. Underlättar sårbehandlingen och minskar komplikationsrisken.