"Colibriconnector"

Kopplingsstycke med luer-lock för Uribag eller Nefrostomidränage. Steril.