HS Hospital Service

HS Hospital Service grundades 1980 med målet att marknadsföra minimalt invasiva produkter för att till fullo lindra patienters smärta och obehag. De utvecklar alltid sina produkter med detta i fokus. 
Ett exempel är deras HS TrapSystem benmärgsbiopsinål som med sin innovativa non-deflectionteknik innebär mindre smärta för patienten samtidigt som läkaren får ett så kvalitativt vävnadsprov som möjligt. 
HS's styrka är att förstå och möta både patientens och läkarens behov och hitta lösningar som gör skillnad med bra resultat. 
Noggrant val av material, högsta standard i tillverkningsprocessen samt deras forskning- och utvecklingspersonals höga engagemang försäkrar att vi kan nå det värdefullaste vi har: hälsa. 

Biomol®

Biomol® är en biopsiprodukt som gör provtagningen delvis automatisk. Enhandsgreppet förenklar och gör proceduren snabbare. Utformningen av Menghini-nålen gör det möjligt att få ett perfekt cylindriskt prov av god kvalitet. Den pyramidalformade spetsen bidrar till enkelt införande. Djupmarkörer ger en säker nålpositionering. Penetrationsdjupet är 15 mm eller 25 mm. Avtagbar kanyl. Ultraljudsmarkörer för att förhindra blödning och spridning av celler.