Endoskopi
Strong Biotech HeliotecUT Plus snabbtest för ureasaktivitet av Helicobacter pylori
Meditalia Endoskopiprodukter
Nu kompletterar vi vårt sortiment med kvalitetsprodukter från Meditalia, specialist på endoskopi sedan 1987. Sammanställning av de mest använda produkterna finns här Produktlista